Start » Slider » Trzeciomajowe święto

Trzeciomajowe święto

Wyświetlono 818 razy

Uroczystości przypadające w święto Matki Boskiej Królowej Polski rozpoczęły się Eucharystią w kościele pw. św. Jana Pawła II. Przybyli przedstawiciele władz Lubonia oraz poczty sztandarowe: miasta, Klubu Honorowych Dawców Krwi „Lubonianka”, kościelne, szkół, harcerzy, Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”. Celebransem mszy św. był proboszcz ks. Paweł Dąbrowski. W homilii nawiązał do ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Przypomniał, że Papież Pius XI nadał Maryi tytuł Królowej Polski, a św. Papież Jan XXIII uczynił ją główną patronką Polski. Mówił, że Polacy, przez wiele lat płacący daninę krwi, mieli przy sobie Jej wizerunek. Ks. Paweł Dąbrowski poruszył też kwestię patriotyzmu, odpowiedzialności za Ojczyznę i społecznej solidarności. Po homilii odnowiono akt poświęcenia narodu Matce Bożej. Modlono się za poległych w obronie Ojczyzny. Na zakończenie odśpiewano pieśń „Boże, coś Polskę”.

Dalsze świętowanie odbyło się na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 2. Osobom przybywającym na boisko przypinano biało-czerwone kotyliony, zapraszając do wspólnego śpiewania oraz poczęstunku. Przewodnicząca Rady Rodziców – radna Małgorzata Machalska – powitała m.in. wiceburmistrzów, radnych powiatu i Rady Miasta, przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego i gości z Wierzenicy. Zastępca burmistrza Mikołaj Tomaszyk podkreślił religijny wymiar uroczystości 3 Maja. Imprezę prowadził redaktor Jacek Hałasik z Radia „Merkury” – miłośnik gwary poznańskiej, który opowiadał o polskich konstytucjach i życiu Augusta hr. Cieszkowskiego. Uczniowie i absolwenci SP 2 zaprezentowali szereg piosenek oraz przedstawienie o Auguście hr. Cieszkowskim (patronie szkoły). Gościnnie wystąpiły dwie grupy taneczne. Na końcu zaprezentował się chór „Bard”, który przy akordeonowym akompaniamencie Romana Kaczmark, dyrygowany przez Arkadiusza Klemczaka, wykonał pieśni patriotyczne, żołnierskie i legionowe. Część z nich wraz z zespołem odśpiewała publiczność. Koncert prowadziła Danuta Liminowicz.

Tego dnia zastępcy burmistrza Mikołaj Tomaszyk i Rafał Marek tradycyjnie w imieniu władz złożyli kwiaty przed pomnikiem „Znicz Pamięci Pokoju” na placu Edmunda Bojanowskiego.

Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

fot. Robert Wrzesiński

 

opublikowano „Wieści Lubońskie” maj-2014


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *