Start » Co nowego » UWAGA – deklaracja głosowania korespondencyjnego

UWAGA – deklaracja głosowania korespondencyjnego

Wyświetlono 778 razy

list

Tylko do 27 kwietnia (dzisiaj) możesz zawiadomić, że głosujesz korespondencyjne!

 

Podczas wyborów prezydenckich (10 maja 2015 r.) po raz pierwszy każdy będzie mógł zagłosować korespondencyjnie. Tymczasem, jak wskazuje Koalicja „Masz Głos, Masz Wybór”, na kilkanaście dni przed wyborami głowy państwa, wyborcy nie otrzymali od instytucji państwowych jasnych instrukcji, jak oddać ważny głos, wybierając tę formę głosowania.

Przypominamy, że zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić w urzędzie gminy/miasta tylko do 27 kwietnia.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie (nie dotyczy wyborców mieszkających na stałe za granicą i nieposiadających meldunku w Polsce). Wyborca wnioskujący o możliwość głosowania korespondencyjnego umieszczany jest w spisie wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Jeśli wniosek o głosowanie korespondencyjne nie spełni tych wymogów, to wyborca zostanie wezwany do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli wniosek będzie spełniał wymogi, wyborca otrzyma pakiet wyborczy w ciągu 7 dni, nie później jednak niż do 4 maja 2015 r.

 

WAŻNE: Głosując korespondencyjnie, nie można wrzucić koperty z głosem do skrzynki pocztowej! Zaadresowaną do obwodowej komisji wyborczej korespondencję trzeba nadać osobiście w placówce Poczty Polskiej! Użyte na stronie Państwowej Komisji Wyborczej słowo „nadać” wprowadza wyborców w błąd. Sugeruje, że można zrobić to w dowolny sposób.

(S)


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *