Start » Co nowego » Uwaga, plan miejscowy!

Uwaga, plan miejscowy!

Wyświetlono 1 501 razy

UML_herb

W Urzędzie Miasta przy placu Edmunda Bojanowskiego 2, od 20 października do 10 listopada 2015 r. wyłożono po raz piąty do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Tereny po WPPZ” – I etap.

Materiał jest dostępny również na stronie internetowej BIP – Wyłożenie planu miejscowego.

Uwagi dotyczące projektu planu można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miasta w Luboniu, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń lub e-mail: office@lubon.pl do 24 listopada 2015 r.

(Sr)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *