Start » Co nowego » Wkrótce będzie odwodniona

Wkrótce będzie odwodniona

Wyświetlono 2 233 razy

Od wielu lat (kilka kadencji) odwodnienie naszego miasta jest jednym z priorytetów władz samorządowych. Wreszcie obietnice zostaną spełnione. W piątek, 15 czerwca w lubońskim magistracie podpisano umowę na realizację jakże potrzebnej inwestycji związanej z odwodnieniem ul. Dworcowej, co się przełoży na rozwiązanie problemu zalewania posesji i ulic w tym rejonie Lubonia.

Umowę w ramach poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, na które Luboń otrzymał ponad 13 milionów dofinansowania podpisała burmistrz Małgorzata Machalska z wykonawcą robót zleconych przez Miasto – prezesem Zarządu poznańskiej firmy inżynieryjno-wykonawczej WUPRINŻ Spółka Akcyjna (dawniej Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „WUPRINŻ-Poznań” – Zbigniewem Ziałą. Przedsięwzięcie polega na przebudowie kanalizacji deszczowej (kanał wybudowano prawie 50 lat temu) w ul. Dworcowej na odcinku prawie kilometra – od Potoku Junikowskiego do ul. Reymonta (dawniej Mazurka), natomiast jego koszt wyniesie 6 288 990 zł, w tym 4 228 305 zł dofinansowanie zewnętrzne. Zakończenie prac związanych z inwestycją nastąpi do końca przyszłego roku (czytaj szerzej w lipcowym wydaniu „WL”).

Paweł Antoni Wolniewicz


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *