Start » Co nowego » Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Wyświetlono 1 271 razy

Trwa nabór do XVIII edycji programu „Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzki”. Studenci, doktoranci i absolwenci wyższych uczelni mogą wysyłać zgłoszenia do 29 marca. Przygotowano dla nich łącznie 38 miejsc w 11 komórkach organizacyjnych.

Na aż 9 osób czekają miejsca w Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: w Oddziale ds. Cudzoziemców i Oddziale Legalizacji Zatrudnienia. Kolejne 15 znajdzie zajęcie w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa oraz Biurze Organizacyjno-Administracyjnym. Chęć przyjęcia wolontariuszy po raz kolejny zgłosiły wydziały, których oferty cieszyły się dużym zainteresowaniem w poprzednich edycjach (m.in. Wydział Finansów i Budżetu oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia). Jak w każdym  z dotychczasowych programów ofertę dla wolontariuszy przedstawił Oddział Postępowania Mandatowego oraz Archiwum Zakładowe.

Po raz pierwszy od kilku lat, studenci mogą ubiegać się o miejsce w Biurze Prasowym, które szuka osoby zainteresowanej mediami i komunikacją społeczną, potrafiącej analizować i syntezować informacje oraz chcącej uczestniczyć w organizowaniu konferencji prasowych. Dokładne wymagania i opis stanowisk można znaleźć na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.poznan.uw.gov.pl/program-wolontariat-w-wuw-rekrutacja-do-xviii-edycji.

Rekrutacja do XVIII edycji programu „Wolontariat w WUW” trwać będzie do 29 marca – do tego dnia kandydaci zainteresowani udziałem w programie mogą przesyłać swoje zgłoszenia (CV + wypełniony formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie www) e-mailem na adres: wolontariat@poznan.uw.gov.pl. Po zakończeniu rekrutacji, z wybranymi kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. Wolontariusze rozpoczną udział w programie 15 kwietnia.

Oferty zostały przygotowane tak, by miejsce w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim znaleźli wolontariusze z różnym wykształceniem. Doświadczenie będą mogli zdobywać między innymi studenci prawa, administracji, ekonomii, budownictwa, architektury i kierunków humanistycznych.

Zainteresowani mogą zdecydować się na 3- lub 5-miesięczny wolontariat. Wolontariat obejmuje 15-20 godzin tygodniowo, których rozkład każdy uczestnik indywidualnie ustali ze swoim opiekunem. Dzięki temu możliwe jest połączenie programu ze studiami. Każdy wolontariusz otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w programie.

Program Wolontariat w WUW realizowany jest w Urzędzie od 2007 r. W ramach 17 dotychczasowych edycji uczestniczyło w nim łącznie ponad 450 wolontariuszy, którzy wybrani zostali spośród ponad 3000 kandydatów zainteresowanych udziałem w programie. Kilkunastu wolontariuszy podjęło później pracę w administracji.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *