Start » Infrastruktura / gospodarka / inwestycje » Z inicjatywy społecznej

Z inicjatywy społecznej

Wyświetlono 1 276 razy

188k 3 Maja fIChodor

Wizja lokalna urzędników miasta i przedstawicieli policji drogowej na ul. 3 Maja w 2015 r.   fot. Izabella Chodorowska

 

 

 

Przebudowa skrzyżowania ulic 3 Maja, Rzecznej i Dąbrowskiego, progi zwalniające na 3 Maja i nowe przejścia dla pieszych

 

11 czerwca 2015 r. w Luboniu odbyła się debata społeczna „Decydujemy wspólnie”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu. Na pytania mieszkańców odpowiadał Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, mł. insp. Maciej Nestoruk, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu mł. insp. Józef Klimczewski, Zastępca Wojewody Wielkopolskiego Dorota Kinal, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu Krzysztof Wiśniewski oraz Zastępca Burmistrza Miasta Luboń Mateusz Mikołajczak. Celem debaty było poznanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, wymiana informacji o aktualnych zagrożeniach, a także wypracowanie wspólnych metod działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Każdy z uczestników spotkania mógł zadać pytanie, zgłosić problem, wyrazić opinię. W nawiązaniu do tej debaty 19 czerwca ub. roku na stronie e-lubon opublikowano artykuł, w którym poinformowano, że redaktor naczelna tej internetowej gazety – Izabella Chodorowska – w imieniu mieszkańców zgłosiła prośbę o zainstalowanie wyniesionych przejść dla pieszych we wskazanych miejscach. Ustny wniosek został pozytywnie zaopiniowany w trakcie debaty społecznej. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Maciej Nestoruk oraz Naczelnik WRD KMP w Poznaniu, mł. insp. Józef Klimczewski poparli ideę, lecz poprosili o przesłanie pisemnego wniosku w tej sprawie do Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. W związku z powyższym razem z radnym miasta Pawłem Wolniewiczem redaktor naczelna wskazała najbardziej niebezpieczne miejsca, zwłaszcza w rejonie Starego Lubonia. W odpowiedzi na wniosek dostaliśmy zapewnienie, iż do wizji lokalnej wskazanych przez nas miejsc dojdzie w sierpniu. Niestety, z uwagi na sezon urlopowy do takiego spotkania nie doszło. 16 września 2015 r. otrzymaliśmy z Urzędu Miasta informację, że do zdarzenia dojdzie po 22 września.

23 września 2015 r. odbyła się wizja lokalna we wskazanych we wniosku punktach w mieście, w której uczestniczyli: dwóch pracowników UM Luboń – Leszek Jurga i Mateusz Olejniczak, st. sierż. Łukasz Niezgódzki z WRD KMP w Poznaniu i Izabella Chodorowska. Na tychże ulicach i skrzyżowaniach policjanci z WRD KMP w Poznaniu zaproponowali (na podstawie m.in. analizy występujących zdarzeń drogowych zgłoszonych i obsługiwanych przez Policję w okresie od 2012 roku do 31.08.2015 r.) rozwiązania infrastrukturalne mające wpływ na zwiększenie poziomu i poczucia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza pieszych.

 

Proponowane rozwiązania

– Na ulicy ks. Streicha, na wysokości kościoła zaproponowano pilne zamontowanie sygnalizacji świetlnej wraz z detekcją radarową na istniejącym przejściu dla pieszych. Ponadto policjanci zasugerowali zamontowanie w obrębie wspomnianego przejścia dla pieszych urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci łańcuchowych słupków blokujących, w celu ograniczenia parkowania pojazdów.

– Na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Dąbrowskiego i Rzecznej zasugerowano zainstalowanie wyniesionego przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. 3 Maja (najczęściej uczęszczane przez dzieci) wraz ze znakiem P1- i D-6 na tle folii fluorescencyjnej, a także pilne uporządkowanie oznakowania pionowego i poziomego na tym skrzyżowaniu.

– Na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Cichej zaproponowano zamontowanie na ul. Cichej znaku B-20 i P-12, wycięcie krzaków, które fizycznie ograniczają widoczność pojazdom wyjeżdżającym z tej drogi, a także utworzenie przejścia dla pieszych.

– Na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kołłątaja zasugerowano rozważenie możliwości budowy jednej wyspy drogowej tzw. azylu.

– Na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Szkolnej zaproponowano zamontowanie na istniejących znakach D-6 tabliczek podznakowych T-27, a także rozważenie możliwości zastosowania detekcji radarowej do istniejącej sygnalizacji świetlnej.

 

Jako wnioskodawca miałam wielką nadzieję, iż władze miasta ustosunkują się pozytywnie do zaproponowanych rozwiązań, co niewątpliwie poprawiłoby bezpieczeństwo na wymienionych skrzyżowaniach. Mając na uwadze, że w okresie zimowym trudno prowadzi się prace budowlane liczyłam, że odpowiednie kroki zostaną podjęte już na wiosnę 2016 r. W międzyczasie odbyło się posiedzenie Komisji Komunalnej (brałam w nim udział), na którym na mój wniosek uchwalono zainstalowanie na ul. 3 Maja progów zwalniających, a także przebudowanie skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego tak, aby uporządkować oznakowanie pionowe i poziome na przedmiotowym skrzyżowaniu. Ponadto na skrzyżowaniu z ulicą Cichą uchwalono powstanie przejścia dla pieszych. Jak udało mi się dowiedzieć, projekt został już zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu i, jeśli organ odpowiedzialny za nadzór budowlany nie wniesie uwag, pod koniec lipca lub na początku sierpnia ruszą prace na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Dąbrowskiego. Jeśli uwagi będą, wówczas prace mogą się przesunąć na rok 2017.

Izabella Chodorowska

 

Przypomnijmy, że wniosek o zainstalowanie progów zwalniających na ul. 3 Maja, poparty ponad 80. podpisami, złożył przed 10. laty wówczas radny – Piotr P. Ruszkowski. Został teraz powtórzony w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego przez radną Katarzynę Ekwińską.

189k 3 Maja rys Rzeczna

Nowy schemat organizacyjny skrzyżowania ul. 3 Maja z Dąbrowskiego i Rzeczną. Zostanie wprowadzone szczegółowe oznakowanie poziome jezdni, m.in. osie dróg, linie ciągłe, przystanki autobusowe. Czerwonymi prostokątami zaznaczono progi zwalniające, które zostaną zainstalowane na ul. 3 Maja. Oddany niedawno do użytku utwardzony brukiem odcinek ul. Dąbrowskiego – bezpośredni wlot w ul. 3 Maja zostanie zablokowany barierą, a ruch odbywać się będzie jedynie przez ul. Rzeczną


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *