Start » Konkursy » Zgadnij, co to? – konkurs z nagrodami

Zgadnij, co to? – konkurs z nagrodami

Wyświetlono 1 647 razy
323 zgad 09_portal

Zagadkowa twarz.

Zabawa polega na odgadywaniu ciekawych i charakterystycznych miejsc w Luboniu. Prosimy określić, co przedstawia opublikowana fotografia i gdzie obiekt się znajduje. Odpowiedzi można przesyłać (również pocztą elektroniczną redakcja@wiescilubonskie.pl z dopiskiem „Zgadnij, co to?”), dostarczać do Redakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) albo wrzucać do niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co to” muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Wśród tych, którzy nadeślą poprawne odpowiedzi, rozlosujemy upominki. Prosimy też o nadsyłanie swoich propozycji (fotografii).

Opublikowane w ubiegłym miesiącu zdjęcie przedstawiało fragment odremontowanego mostu kolejowego przy ul. Krętej.

Zgadnij co to 04 fAS_portal

Wiadukt kolejowy na Krętej.
fot. Agata Samol

Spośród poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy tę, którą nadesłała Bernadeta Pancer z ul. Źródlanej. Po odbiór niespodzianki zapraszamy do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62) w godzinach dyżurów.

(red)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *