Start » Otagowane posty "kręta"

Na granicy

Zmienia się nie tylko krajobraz na południowej granicy Lubonia, w miejscu przecinania się torów kolejowych Poznań-Wrocław z drogą wojewódzką 430, czyli ul. Armii

Zgadnij, co to? – konkurs z nagrodami

Zabawa polega na odgadywaniu ciekawych i charakterystycznych miejsc w Luboniu. Prosimy określić, co przedstawia opublikowana fotografia i gdzie obiekt się znajduje. Odpowiedzi można