Start » Co nowego » Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Wyświetlono 1 012 razy

UML_herb

Stosownie do art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz uchwały Nr V/32/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 5 marca 2015r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń.

 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuje cały obszar administracyjny m. Luboń ale w zakresie wynikającym z:

  • konieczności zwiększenia obszarów pod działalność gospodarczą,
  • zmiany w kierunkach rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
  • realizacji wniosków mieszkańców, organizacji, przedsiębiorstw.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego zakresu zmian studium. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubonia, Pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia czyli od 10 marca br..

 

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie obszaru , którego dotyczy.

 

Burmistrz Miasta Luboń

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *