Start » Co nowego » Co piąty kierowca łamie przepisy

Co piąty kierowca łamie przepisy

Wyświetlono 2 099 razy

Wybudowanie Intermarche w Luboniu pociągnęło za sobą poszerzenie ul. Żabikowskiej o dodatkowe pasy ruchu i zjazdy oraz zmianę sposobu poruszania się pojazdów.

Wyjazdy na ul. Żabikowską ze Źródlanej, Paderewskiego, parkingu Intermarche, parkingu Pajo zostały opatrzone znakami nakazu jazdy w prawo. To ograniczenie nie zostało wprowadzone z powodu czyjegoś kaprysu. Należy zwrócić uwagę, że każdy nieprawidłowo wyjeżdżający pojazd (prosto lub w lewo) wprowadza na przecięciu dróg 5-6 punktów kolizyjnych. Prawidłowo wyjeżdżający (w prawo) – tylko 1-2 punkty (punkt kolizyjny jest to miejsce przecięcia trajektorii ruchu dwóch pojazdów, gdzie z powodu nieprzestrzegania pierwszeństwa przejazdu może dojść do kolizji). Innymi słowy – nieprawidłowo wyjeżdżający pojazd musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu 5-6 różnym pojazdom (tj, poruszającym się różnymi pasami ruchu).

Żabikowska_McD_Pajo_Shell_portal

Organizacja ruchu drogowego na ul. Żabikowskiej, na odcinku pomiędzy ul. Powstańców Wlkp. a rondem Żabikowskim. Na czarno oznaczono wyspy, ciemnoszaro – malowane obszary wyłączone z ruchu pojazdów.
rys. Rafał Wojtyniak

Z ośmiogodzinnych pomiarów przeprowadzonych 16 lutego na skrzyżowaniu Żabikowska / Paderewskiego wynika, że aż 20% kierowców wyjeżdżających z pomiędzy Pajo i stacji Shell nie stosuje się do nakazu jazdy w prawo (dla wyjeżdżających z Paderewskiego – zaledwie 6%). Szkoda, że kierowcy właśnie w taki sposób manifestują swoje podejście do znaków drogowych,  przepisów i bezpieczeństwa innych, zamiast przedyskutować celowość i sens organizacji ruchu z zarządcą drogi.

Żabikowska_wyjazd_Pajo_wykres_portal

Pomiar ruchu pojazdów opuszczających parking Pajo (naprzeciw Paderewskiego).Odsetek pojazdów wykonujący nieprawidłowy manewr w lewo lub prosto.
rys. Rafał Wojtyniak

W trakcie wykonywania pomiarów dało się zauważyć różne uciążliwe i niebezpieczne zachowania kierowców wykonujących niedozwolone manewry na wprost czy w lewo. Począwszy od blokowania kierowców prawidłowo wyjeżdżających z bocznych dróg, zatrzymywania i zastawiania pasów ruchu na ul. Żabikowskiej, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, beztroskie przecinanie drogi głównej, a kończąc na szybkiej jeździe pod prąd pasem ruchu ul. Żabikowskiej aby wepchnąć się pomiędzy pojazdy poruszające się na sąsiednim pasie.

Warto zwrócić uwagę, że po obu stronach ul. Żabikowskiej (oprócz wspomnianych wcześniej wyjazdów ograniczających ruch pojazdów do skrętu w prawo) znajdują się również wyjazdy umożliwiające dalszy ruch w każdym kierunku: stacja Shell (od strony ronda Żabikowskiego) oraz Intermarche (od strony Powstańców Wlkp.).

Nie potrzeba przecinać prosto ul. Żabikowskiej aby zrobić zakupy w Pajo oraz Intermarche. Wystarczy skorzystać z lewoskrętów na Żabikowskiej, umieszczonych pomiędzy Źródlaną a Paderewskiego. Aby wyjechać z Pajo (lub stacji paliw) w kierunku Poznania, wystarczy skorzystać z wyjazdu umieszczonego od strony ronda Żabikowskiego. Opuszczając Intermarche w kierunku Mosiny wystarczy skorzystać z wyjazdu od ul. Powstańców Wlkp. (na parkingu zostały nawet wprowadzone tabliczki informacyjne aby ułatwić kierowcom wyjazd w odpowiednim kierunku). Poruszając się po parkingu i strefie ruchu należy mieć na uwadze, że pojazd z prawej strony ma pierwszeństwo przejazdu.

Wiele jest możliwości wyjazdu z tych przydrożnych obiektów i bocznych dróg aby nie stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym i stosować się do istniejących znaków. Nie sposób tutaj przedstawić wszystkich sposobów prawidłowego poruszania się. Jednakże każdy zainteresowany kierowca może je sobie prześledzić przy pomocy załączonego do artykułu rysunku.

Żabikowska_McD_Pajo_wyspa_portal

Skrzyżowanie Żabikowska / Źródlana. Proponowana wyspa z tworzywa sztucznego, mocowana do nawierzchni, wymuszająca wykonywanie prawidłowych manewrów.
rys. Rafał Wojtyniak

Aby wymusić konkretne zachowanie kierowców, na wspomnianych przecięciach dróg już dawno powinny zostać umieszczone wysepki z tworzywa sztucznego mocowane do nawierzchni. Aktualnie występujący malowany obszar wyłączony z ruchu (na wysokości ul. Źródlanej) oraz linie przerywane rozdzielające pasy ruchu (na wysokości ul. Paderewskiego) w żaden sposób nie ograniczają wykonywania nieprawidłowych manewrów.

Żabikowska_Pajo_Shell_wyspa_portal

Skrzyżowanie Żabikowska / Paderewskiego. Proponowana wyspa z tworzywa sztucznego, mocowana do nawierzchni, wymuszająca wykonywanie prawidłowych manewrów.
rys. Rafał Wojtyniak

Rafał Wojtyniak


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *