Inwestycje komunalne

Wyświetlono 1 225 razy

Październik

(materiał nadesłany po wydaniu „WL” 11-2014)

– Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Skanska”. W zakres inwestycji wchodzi budowa kanału sanitarnego w ul. 1 Maja oraz odcinku ul. Sobieskiego wraz z przyłączami i studzienkami na posesjach – do 15 września 2015 r.

– 14 października rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej w ul. 1 Maja. Spośród nadesłanych ofert najkorzystniejszą złożył Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałowska z Rogalinka. Tak, jak w przypadku budowy kanału sanitarnego, termin zakończenia prac wyznaczono na 15 września 2015 r.

– Firma „Skanska” kontynuuje prace w ul. Cieszkowskiego polegające na przebudowie kanalizacji deszczowej oraz remoncie nawierzchni ulicy. Zakończenie prac zaplanowano na 15 grudnia 2014 r.

– 23 października br. przeprowadzono odbiór końcowy miejsc parkingowych na ul. Cmentarnej.

– Firma REMBUD kontynuuje prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 1. Wykonano konstrukcję dachu wraz z pokryciem, wkrótce rozpocznie się montaż stolarki okiennej.

– 7 października br. podpisano umowę z firmą MEGABUD z Kostrzyna Wlkp. na remont ul. Dąbrowskiego. W ramach inwestycji zostanie wykonany ciąg pieszo-jezdny o długości 181 mb z kostki brukowej. Termin zakończenia prac – 31 stycznia 2015 r.

– Zakład Usług Komunalnych z Dopiewa prowadzi roboty związane z budową kanalizacji wodociągowej w ulicach Konwaliowej i Owocowej. Termin zakończenia – 31 grudnia 2014 r.

– W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wymieniono drzwi ewakuacyjne i wejściowe od ul. Żabikowskiej oraz od strony boiska.

– Projektanci opracowujący projekt dla budowy oświetlenia ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II oraz Kochanowskiego uzupełnili w ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – przyp. red.) brakujące dokumenty. Obecnie projekt został przekazany do opinii ENEOS (spółka należąca do Grupy Kapitałowej Enea, której głównym profilem działalności jest oświetlenie zewnętrzne i wnętrzowe – przyp. red.).

 

Listopad

– Rozpoczęła się budowa kanału sanitarnego w ul. 1 Maja. Aktualnie prace prowadzone są na odcinku ul. Ogrodowej.

– Firma SKANSKA kontynuuje prace w ul. Cieszkowskiego polegające na przebudowie kanalizacji deszczowej oraz remoncie nawierzchni ulicy. Wkrótce zostanie położona warstwa ścieralna. Zakończenie prac zaplanowano na 15 grudnia br.

– Firma REMBUD kontynuuje prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 1. Obecnie prowadzone są prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych.

– Firma MEGABUD z Kostrzyna Wlkp. kontynuuje prace związane z budową ul. Dąbrowskiego. Planowany termin zakończenia prac to 31 stycznia 2015 r.

– Zakończyły się roboty budowlane związane z budową kanalizacji wodociągowej w ulicach Konwaliowej oraz Owocowej. Trwają procedury odbiorowe.

– Firma FFA Sp. z o.o. wykonała montaż lamp oświetleniowych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2.

UML

104k SP1 nowa 04-12-2014 08 fHS

Nowy segment Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z łącznikiem do sali gimnastycznej, zgodnie z planem, jest już w stanie surowym zamkniętym. Trwają prace instalacyjne wewnątrz budynku
fot. Hanna Siatka

076k parking miasto 05 fHS

Miasto wydzierżawiło od Poczty Polskiej teren za zabytkowym budynkiem urzędu pocztowego przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem na parking dla użytkowników SP 1 (w dni powszednie), a w weekendy dla klientów okolicznych placówek handlowych oraz wiernych kościoła św. Barbary
fot. Hanna Siatka


Więcej artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *