Inwestycje komunalne

Wyświetlono 1 445 razy

Październik

(materiał nadesłany po wydaniu „WL” 11-2014)

– Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Skanska”. W zakres inwestycji wchodzi budowa kanału sanitarnego w ul. 1 Maja oraz odcinku ul. Sobieskiego wraz z przyłączami i studzienkami na posesjach – do 15 września 2015 r.

– 14 października rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej w ul. 1 Maja. Spośród nadesłanych ofert najkorzystniejszą złożył Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałowska z Rogalinka. Tak, jak w przypadku budowy kanału sanitarnego, termin zakończenia prac wyznaczono na 15 września 2015 r.

– Firma „Skanska” kontynuuje prace w ul. Cieszkowskiego polegające na przebudowie kanalizacji deszczowej oraz remoncie nawierzchni ulicy. Zakończenie prac zaplanowano na 15 grudnia 2014 r.

– 23 października br. przeprowadzono odbiór końcowy miejsc parkingowych na ul. Cmentarnej.

– Firma REMBUD kontynuuje prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 1. Wykonano konstrukcję dachu wraz z pokryciem, wkrótce rozpocznie się montaż stolarki okiennej.

– 7 października br. podpisano umowę z firmą MEGABUD z Kostrzyna Wlkp. na remont ul. Dąbrowskiego. W ramach inwestycji zostanie wykonany ciąg pieszo-jezdny o długości 181 mb z kostki brukowej. Termin zakończenia prac – 31 stycznia 2015 r.

– Zakład Usług Komunalnych z Dopiewa prowadzi roboty związane z budową kanalizacji wodociągowej w ulicach Konwaliowej i Owocowej. Termin zakończenia – 31 grudnia 2014 r.

– W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wymieniono drzwi ewakuacyjne i wejściowe od ul. Żabikowskiej oraz od strony boiska.

– Projektanci opracowujący projekt dla budowy oświetlenia ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II oraz Kochanowskiego uzupełnili w ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – przyp. red.) brakujące dokumenty. Obecnie projekt został przekazany do opinii ENEOS (spółka należąca do Grupy Kapitałowej Enea, której głównym profilem działalności jest oświetlenie zewnętrzne i wnętrzowe – przyp. red.).

 

Listopad

– Rozpoczęła się budowa kanału sanitarnego w ul. 1 Maja. Aktualnie prace prowadzone są na odcinku ul. Ogrodowej.

– Firma SKANSKA kontynuuje prace w ul. Cieszkowskiego polegające na przebudowie kanalizacji deszczowej oraz remoncie nawierzchni ulicy. Wkrótce zostanie położona warstwa ścieralna. Zakończenie prac zaplanowano na 15 grudnia br.

– Firma REMBUD kontynuuje prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 1. Obecnie prowadzone są prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych.

– Firma MEGABUD z Kostrzyna Wlkp. kontynuuje prace związane z budową ul. Dąbrowskiego. Planowany termin zakończenia prac to 31 stycznia 2015 r.

– Zakończyły się roboty budowlane związane z budową kanalizacji wodociągowej w ulicach Konwaliowej oraz Owocowej. Trwają procedury odbiorowe.

– Firma FFA Sp. z o.o. wykonała montaż lamp oświetleniowych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2.

UML

104k SP1 nowa 04-12-2014 08 fHS

Nowy segment Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z łącznikiem do sali gimnastycznej, zgodnie z planem, jest już w stanie surowym zamkniętym. Trwają prace instalacyjne wewnątrz budynku
fot. Hanna Siatka

076k parking miasto 05 fHS

Miasto wydzierżawiło od Poczty Polskiej teren za zabytkowym budynkiem urzędu pocztowego przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem na parking dla użytkowników SP 1 (w dni powszednie), a w weekendy dla klientów okolicznych placówek handlowych oraz wiernych kościoła św. Barbary
fot. Hanna Siatka


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *