Start » Infrastruktura / gospodarka / inwestycje » Inwestycje komunalne kwiecień-maj 2014

Inwestycje komunalne kwiecień-maj 2014

Wyświetlono 682 razy

1. Firma RAGAMA kontynuuje prace przy budowie oświetlenia drogowego w ulicach: Konwaliowej, Fornalskiej, Spornej, Makowej, Warzywnej oraz Kasztanowej i Kalinowej. Wkrótce wykonawca rozpocznie prace na ul. Armii Poznań i Cyryla Ratajskiego. Termin zakończenia inwestycji 15.06.2014.

2. Trwają prace związane z budową chodników. Wkrótce wykonawca przystąpi do robót w ulicach: Morelowej, Klonowej oraz Konwaliowej.

3. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na projekt budowlany oraz wykonawstwo parkingu przy ul. Cmentarnej.

4. W związku z zakończoną inwestycją budowy oświetlenia w ul. Bluszczowej, Oliwkowej i Rumiankowej podpisano umowę o świadczenie usług dystrybucji.

5. Biuro projektowe AC STUDIO przedstawiło wstępny układ funkcjonalny dla koncepcji budowy Domu Włodarza.

6. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę ul. Dąbrowskiego o łącznej długości 181 m (m.in. wzdłuż boiska przy ul. Rzecznej).

7. Zakończono prace przy budowie sieci wodociągowej w ul. Leśmiana, 16.04.2014 przeprowadzono odbiór końcowy.

8. Starostwo Powiatowe wydało 25.04.2014 decyzję pozwolenia na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na rozbudowę.

9. Trwają prace firmy KOM-LUB w zakresie likwidacji barier architektonicznych na wybranych chodnikach.

10. Przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji dotyczącej budowy kanału deszczowego wraz z remontem nawierzchni jezdni, chodnika oraz wjazdów w ul. Paderewskiego.

11. Odbyły się spotkania z mieszkańcami ul. 1 Maja celem weryfikacji dokumentacji projektowej w terenie.

12. Przygotowano założenia do programu funkcjonalnego, który ma pomóc w opracowaniu koncepcji budowy Szkoły Podstawowej nr 5 w rejonie ulic Fabrycznej i Ogrodowej. Trwają rozmowy z potencjalnymi partnerami przy realizacji zadania.

13. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie remontów cząstkowych odcinków ulic asfaltowych będących w zarządzie Miasta Luboń, wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez firmę INFRAKOM z Kościana.

14. Dokonano odbioru pousterkowego budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Ośrodka Kultury.

15. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej i ul. Zakątek, oraz sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej i ul. Owocowej. Projektanci czekają na wydanie warunków technicznych dla ww. sieci przez AQUANET SA.

16. Przygotowano dokumenty do zapytania ofertowego na wytłuczniowanie ul. Buczka – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

17. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP w sprawie uzyskania dostępu do terenów zamkniętych PKP na potrzeby budowy kanału deszczowego w ul. Cieszkowskiego.

18. Zakończyła się termomodernizacja SP 3. W ramach prac wykonano: ocieplenie budynku wraz z malowaniem elewacji, odnowiono elewację sali gimnastycznej, naprawiono ocieplenie na ścianie szczytowej sali gimnastycznej, położono nowe pokrycie dachu na budynku Gimnazjum nr 1.

19. Miasto Luboń podpisało porozumienie z AQUANET w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w Żabikowie i Kolonii PZNF.

20. Trwają uzgodnienia z wykonawcą budowy kanalizacji w sprawie tras objazdów związanych z ostatnim etapem budowy sieci w Lasku.

21. Wkrótce odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji parku Siewcy.

22. W najbliższym czasie Zarząd Powiatu Poznańskiego podejmie sprawę dróg powiatowych w Luboniu.

23. Firmie AQUANET zgłoszono do wyjaśnienia problem „przykrego

zapachu” w ul. Paderewskiego.

Wydział Inwestycji UML

Po kilkuletniej przerwie i kolejnej naszej interwencji po zmianie na stanowisku zastępcy Burmistrza, wraca wypracowana przez lata przez „Wieści Lubońskie”, przygotowywana u źródła (wydział Urzędu Miasta), informacja o inwestycjach, przetargach, zamierzeniach itp. miasta.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *