Start » Historia » Kazimierz Grenda

Kazimierz Grenda

Wyświetlono 1 558 razy

Harcerze ze szczepu ZHP Żabikowo odwiedzili z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych (1 marca) grób swojego patrona, który znajduje się na dębieckim cmentarzu przy ul. Bluszczowej w Poznaniu. Umyta, zadbana, choć bardzo skromna i nieco już okaleczona jest mogiła dra Kazimierz Grendy, przedwojennego kierownika szkoły w Luboniu, nauczyciela geografii, organizatora harcerstwa w Wielkopolsce, zastępcy dowódcy Szarych Szeregów, uczestnika powstania warszawskiego 1944 r., twórcy słynnej harcerskiej poczty powstańczej, po wojnie komendanta okręgu łódzkiego „Wolność i Niezawisłość” (WiN), przez władze komunistycznej Polski w 1947 r. skazanego na śmierć. Przesiedział w więzieniu we Wronkach pozbawiony praw obywatelskich do 1956 r. Ciężko schorowany wyszedł na wolność i mając 53 lata 10 marca 1959 r., a więc dokładnie 55 lat temu, zmarł. Przez długie lata postać zupełnie zapomniana, odkryty dla Lubonia dzięki przedwojennym harcerzom przez „Wieści Lubońskie” w 2005 r. (patrz „WL” 08-2005, str. 24).

PPR

Skromna mogiła Kazimierza Grendy, niezwykłego człowieka, gorliwego patrioty i wychowawcy przedwojennych pokoleń. Wiązanka kwiatów i znicz z dedykacją: Druhowi Kazimierzowi – zuchy, harcerze i instruktorzy Szczepu ZHP Żabikowo im. hm. Kazimierza Grendy. Mogiłę odwiedzili też przedstawiciele „Wieści Lubońskich” i nauczyciel z SP 3   fot. Piotr P. Ruszkowski

Skromna mogiła Kazimierza Grendy, niezwykłego człowieka, gorliwego patrioty i wychowawcy przedwojennych pokoleń. Wiązanka kwiatów i znicz z dedykacją: Druhowi Kazimierzowi – zuchy, harcerze i instruktorzy Szczepu ZHP Żabikowo im. hm. Kazimierza Grendy. Mogiłę odwiedzili też przedstawiciele „Wieści Lubońskich” i nauczyciel z SP 3 fot. Piotr P. Ruszkowski

Dedykacja pozostawiona wraz ze zniczem i kwiatami

Dedykacja pozostawiona wraz ze zniczem i kwiatami

opublikowano „Wieści Lubońskie” marzec-2014


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *