Start » Polityka / samorząd » O Długiej i Uroczej

O Długiej i Uroczej

Wyświetlono 1 487 razy

 

Wraca sprawa budowy ulicy Długiej. Zgodnie z obietnicą złożoną podczas sesji („WL” 9-2017, str. 18) projektant raz jeszcze miał przedstawić argumenty stojące za przygotowanymi rozwiązaniami jej przebudowy

 

Podczas posiedzenia Komisji Komunalnej RML z udziałem mieszkańców (22 września) projektant nie był jednak dość przekonujący. W swoich wypowiedziach dopuszczał dwa rozwiązania, jedno prezentowane na sesji, drugie preferowane przez mieszkańców pobliskiej Uroczej (Migalli). Niestety, do konsultacji społecznych dopuszczono wcześniej tylko mieszkańców Długiej (czytaj też w sprawozdaniu z sesji – „WL” 09-2017, str. 18 „Mieszkańcy nadali ton obradom”), co przesądzało o wyborze rozwiązania. Spór polega na tym, która z ulic będzie miała bezpośredni wyjazd w ulicę Żabikowską. Do tej pory mieli go mieszkańcy Uroczej, teraz będą mieli jadący Długą. Dlatego ul. Długa będzie przebudowana i otrzyma nową, dobrą nawierzchnię. Byłoby nonsensem, gdyby była podporządkowana ulicy bez nawierzchni, bowiem jest jasne, że to Długa zbierze więcej użytkowników. Ale to nie przesądza o wyjeździe w Żabikowską, zwłaszcza, że być może i Urocza doczeka się budowy. Zebrani byli zgodni, co do tego, że gdyby budowano równolegle obie ulice, sprawa byłaby otwarta. Jakie są na to szanse? Radni dopiero postanowią. Jednak trudno oczekiwać, wobec potrzeb w całym Luboniu, by zdecydowali o budowie kolejnej ulicy w tym samym rejonie miasta. Co począć? Burmistrz Michał Popławski postanowił zapytać powiatowy organ wydający pozwolenia na budowę. Jeśli ten zdecyduje, że jeden z nich, to ten będzie realizowany. Jeśli zaakceptuje oba, zostaną wznowione konsultacje społeczne. Niby rzeczowo i sprawiedliwie. Ale biuro powiatu nie wybiera przecież między projektami, tylko opiniuje projekty dostarczone przez gminy. To miasto zadecyduje, który projekt przedstawi do oceny pod względem prawnym i projektowym. Powiat jedynie wyda, lub nie, zezwolenie na budowę. Reprezentanci społeczności z Uroczej, wsparci ponad 180. podpisami, starali się przekonać burmistrza i komisję do projektu lepszego, ich zdaniem, dla mieszkańców tej ulicy. Wielokrotnie wracali do kilku argumentów. Ich zdaniem, oprócz wygody, za preferowanym rozwiązaniem przemawiają względy bezpieczeństwa, wygody przejazdu, ilości samochodów, przyszłe inwestycje, łatwiejszy wyjazd w Żabikowską itd. To drugie rozwiązanie można wesprzeć podobną liczbą, podobnych argumentów. Być może rozstrzygnięcie sprawy przyniesie najbliższy czas. Dużo będzie zależało od postawy mieszkańców.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *