Start » Infrastruktura / gospodarka / inwestycje » Przed budową al. Jana Pawła II

Przed budową al. Jana Pawła II

Wyświetlono 4 035 razy

Gotowy jest projekt budowy kolejnej głównej drogi w Nowym Centrum Lubonia (NCL) – alei Jana Pawła II – ale kiedy nastąpi jego realizacja, nie wiadomo

W listopadzie publikowaliśmy obszerne fragmenty projektu budowlanego na utwardzenie ul. Wschodniej wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi czy ścieżką rowerową oraz rondem na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II. Dziś przybliżamy kolejny, posiadający pozwolenie na budowę projekt, bezpośrednio łączący się z ul. Wschodnią oraz Pułaskiego. Pilna realizacja projektów interesuje nie tylko mieszkańców Nowego Centrum Lubonia, ale też pacjentów Przychodni Lekarza Rodzinnego, właścicieli lokali handlowych i potencjalnych klientów.

Docelowo ciąg komunikacyjny północ-południe w NCL, nazwany aleją Jana Pawła II rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Powstańców Wlkp., a kończy na nowo projektowanej drodze zbiorczej w pobliżu dzisiejszej ul. Ogrodowej. Dokładny przebieg ilustruje zamieszczony obok wyciąg z „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Luboń-Centrum”. Przygotowany projekt i pozwolenie dotyczą jednak tylko dwóch odcinków alei i wiążą się głównie z powstałą w ostatnim dziesięcioleciu zabudową blokową NCL. Jeden odcinek, na który opiewa projekt, rozpoczyna się nieco ponad blokiem nr 3, mniej więcej na wysokości tylnego dojazdu do części przeniesionego Ryneczku (Nowy Rynek), a kończy przed rondem na skrzyżowaniu z ul. Wschodnią (rondo oraz ul. Wschodnią, przedstawiono w „WL” 11-2013, na str. 12). Na tym odcinku mamy kolejne rondo, oddalone od przedstawionego wówczas o ok. 200 m, a zaplanowane na krzyżówce z ul. Pułaskiego. Na sporym placu wydzielonym w Miejscowym planie, oprócz ronda o średnicy 20 m, zaprojektowano: wysepki rozdzielające jezdnię (kolor niebieski) przy przejściach dla pieszych, 2,5-metrowej szerokości ścieżkę rowerową z nawierzchnią asfaltową (kolor różowy) oraz 2-metrowy brukowy chodnik (żółty), resztę przeznaczono na zieleń. Na tym odcinku ponadto zaplanowano 154 miejsca parkingowe rozdzielane pasami zieleni przeważnie co 5 stanowisk. Na górnym końcu projektowanej drogi, przy wjeździe na ryneczek przewidziano plac do nawracania dla samochodów ciężarowych.

Drugi odcinek tego projektu rozpoczyna się przy przedstawionym w listopadzie rondzie na skrzyżowaniu z ul. Wschodnią i z przerwą na ul Konarzewskiego, kończy się w ul. Fabrycznej. Na tym odcinku przewidziano 72 parkingi pomiędzy ul. Wschodnią a Konarzewskiego oraz kolejne 56 miejsc od Konarzewskiego do ul. Fabrycznej.

Ten ostatni odcinek to droga, której dotąd w ogóle nie ma. Będzie ona wybudowana prawie równolegle i bardzo blisko istniejącej dziś ul. Prusa (domalowana i oznaczona przez nas na publikowanym projekcie).

W projekcie alei Jana Pawła II nie przewidziano komunikacji zbiorowej, gdyż nie wrysowano zatok autobusowych. Zaplanowano też usunięcie ponad 170 drzew rosnących w zaprojektowanej przestrzeni, większość znajduje się w pasie pomiędzy ul. Konarzewskiego i Fabryczną.

Podstawowe parametry są podobne jak dla projektu ul. Wschodniej: podstawowa szerokość bitumicznej jezdni na całej długości to 6 m, ścieżek rowerowych – 2,5 m, chodników pozbrukowych 2 m, miejsc parkingowych 2,5 x 5 m, dróg dojazdowych, wewnątrzosiedlowych przeważnie 5 m.

Kiedy realizacja?

Tego nikt nie wie i zapewne nie nastąpi to prędko. Wcześniej bowiem należy rozwiązać problem odwodnienia tych ulic z odprowadzeniem wód do samego Strumienia Junikowskiego przez ul. Cieszkowskiego i dalej w pieszo-rowerowym pasie ul. Dworcowej. Kolejną inwestycją, przynajmniej równolegle realizowaną musi być instalacja oświetlenia ulicznego, na którą tworzy się osobny projekt. Także budowa kanalizacji sanitarnej przynajmniej w niektórych odcinkach musi być zaprojektowana i wykonana przed budową drogi. Wg wstępnych szacunków odwodnienie kosztować może ponad milion zł, uzupełnienia kanalizacji sanitarnej kilkaset tysięcy, oświetlenie kolejny milion, a budowa nawierzchni w zaprojektowanym zakresie obu ulic NCL Wschodniej i al. Jana Pawła II kolejne około 10 mln zł. Łącznie więc na jako takie uporządkowanie infrastruktury i budowę oświetlenia oraz nawierzchni z parkingami etc. potrzeba przynajmniej kilkunastu milionów zł. Oczywiście w kwocie tej nie ma ulic o niższej wadze, np.: Kochanowskiego, Mizerki, Kopernika, Szymanowskiego, Kurpińskiego i Broniewskiego znajdujących się w NCL. W Wieloletniej Prognozie Finansowej tych pieniędzy nie ma zapisanych. Na najbliższy rok jest 1 800 000 zł na załatwienie odwodnienia (pieniądze do podziału z dokończeniem remontu ul. 1 Maja) oraz na projekty oświetlenia i kanalizacji. Rocznie na budowę i remonty wszystkich ulic w mieście (przypomnijmy, że ok. 40% jest nadal nieutwardzonych!) można przeznaczyć wg obecnych przymiarek ok. 2 do 3 mln zł. Na pewno budowa ul. Wschodniej i al. Jana Pawła odbywać będzie się etapami. Jakie będą to odcinki i kiedy realizowane, dzisiaj jeszcze nikt nie wie.

Utwierdzić w nadziei

W związku z wieloma nadziejami, jakie mają mieszkańcy Centrum rozumujący poprawnie, że skoro jest projekt, to rychło będzie realizacja, poprosiliśmy zastępcę burmistrza do spraw komunalnych Mikołaja Tomaszyka bez zobowiązań czasowych o rzetelne przygotowanie odpowiedzi na pytanie – Kiedy budowa głównych ulic w Nowym Centrum Lubonia, będzie zrealizowana? Mamy nadzieję, że już w kwietniu przedstawimy mieszkańcom takie stanowisko i że nie będzie to materiał wyborczy.

Pokorni czekają!

Zadanie trudne, bowiem poza omawianymi dwoma projektami ul. Wschodniej czy Jana Pawła II, w mieście czeka około 100 ulic na utwardzenie. Dodajmy, że rocznie władze miasta uchwalają więcej ulic niż są w stanie zbudować. Dokąd to prowadzi, można sobie wyobrazić. Wiele ulic w naszym mieście liczy sobie ponad pół wieku, wśród nich są nawet starsze od praw miejskich Lubonia (60 lat) i bynajmniej nie chodzi o małe, boczne uliczki. Bytują tam już kolejne pokolenia pokornych mieszkańców, którzy przez dziesięciolecia płacą sumiennie podatki i czekają. Co im odpowiedzieć?

PPR

Projekt al. Jana Pawła II od ronda z ul. Wschodnią do ul. Fabrycznej. Nowy dukt pomiędzy ulicami Konarzewskiego a Fabryczną wytyczony tuż obok istniejącej ul. Prusa (w przyszłości ślepa – patrz fragment Miejscowego planu)   oprac. SD Projekt s.c.

Projekt al. Jana Pawła II od ronda z ul. Wschodnią do ul. Fabrycznej. Nowy dukt pomiędzy ulicami Konarzewskiego a Fabryczną wytyczony tuż obok istniejącej ul. Prusa (w przyszłości ślepa – patrz fragment Miejscowego planu) oprac. SD Projekt s.c.

Fragment projektu budowy al. Jana Pawła II od bloku nr 3 do ronda na skrzyżowaniu z ul. Wschodnią. Do połączenia z ul. Powstańców Wlkp. zabrakło w projekcie zaledwie kilkudziesięciu metrów. Wylot w ul. Powstańców Wlkp. będzie prawie na przeciw wyjazdu z Intermarche, co stworzy dodatkowe, trudne skrzyżowanie zaledwie kilkadziesiąt metrów od krzyżówki z ul. Żabikowską   oprac. SD Projekt s.c.

Fragment projektu budowy al. Jana Pawła II od bloku nr 3 do ronda na skrzyżowaniu z ul. Wschodnią. Do połączenia z ul. Powstańców Wlkp. zabrakło w projekcie zaledwie kilkudziesięciu metrów. Wylot w ul. Powstańców Wlkp. będzie prawie na przeciw wyjazdu z Intermarche, co stworzy dodatkowe, trudne skrzyżowanie zaledwie kilkadziesiąt metrów od krzyżówki z ul. Żabikowską oprac. SD Projekt s.c.

Powiększenie mapy projektu budowy

Powiększenie mapy projektu budowy

opublikowano „Wieści Lubońskie” marzec-2014


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *