Na granicy

Wyświetlono 1 531 razy

Zmienia się nie tylko krajobraz na południowej granicy Lubonia, w miejscu przecinania się torów kolejowych Poznań-Wrocław z drogą wojewódzką 430, czyli ul. Armii Poznań

 

Utworzenie bezszlabanowego przejazdu wiąże się z budową wiaduktów nad torami oraz przedłużeniem ul. Krętej. To dosyć skomplikowane rozwiązanie komunikacyjne przedstawialiśmy już dwukrotnie na planach w grudniu 2012 r. na str. 10 oraz po wyborze wariantu przebudowy drogi 430, bardziej aktualne, w styczniu 2013 r. na str. 12. Na wniosek mieszkańców, obowiązujący plan pokazujemy ponownie. Obecnie, na czas dalszej budowy, ruch samochodowy ul. Armii Poznań odbywa się starą pętlą autobusową, przez tory kolejowe, oraz nową jezdnią pod nowym wiaduktem, która docelowo będzie przedłużeniem ul. Krętej. Z niej, by jechać np. na północ w kierunku Poznania, trzeba będzie dostać się do ronda (przy ul. Leśnej w Łęczycy) na którym, pierwszym zjazdem w prawo wjedziemy na starą (nową) drogę 430, która wznosić się będzie na wiadukty (tunele) wspomnianego już przedłużenia ul. Krętej oraz torów kolejowych i dalej do Poznania. Równolegle do tej drogi głównej będzie zbudowana bezkolizyjna droga lokalna (dojazdowa), na planie zaznaczona kolorem jasnożółtym, np. do uliczek obecnie wpadających bezpośrednio w Armii Poznań z Dolnego Lasku (Kocich Dołów) począwszy od ul. Leśnej w Luboniu. Wlot na tę drogę będzie się znajdować pomiędzy nowym tunelem a nową pętlą autobusową (patrz plan). Dalsza realizacja tej jezdni dojazdowej, podobnie zresztą jak trasy głównej 430 na terenie Lubonia, odbędzie się w bliżej nieokreślonym terminie, nie w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Szerzej na temat rozwiązań komunikacyjnych związanych z przebudową drogi 430 oraz planowanymi wyburzeniami na terenie Lubonia – przy ul. Armii Poznań – pisaliśmy w „WL” 01-2013 na str. 10 – „Wybrano wariant”.

PPR

Fot.PPR


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *