Start » Co nowego » Ekrany akustyczne w Luboniu

Ekrany akustyczne w Luboniu

Ekrany akustyczne w Luboniu
Wyświetlono 2 517 razy

Modernizacja linii kolejowej Poznań – Wrocław wiąże się z budową ekranów akustycznych na terenie Lubonia

 Na bieżąco informujemy o przebudowie linii kolejowej E-59. We wrześniu ubiegłego roku pisaliśmy o wkroczeniu od strony Dębca prac modernizacyjnych na teren Lubonia („WL” 09-2013 str. 23 „Kolej na kolej”). Wcześniej w grudniu 2012 roku podawaliśmy szczegóły zapowiadanej przebudowy („WL” 12-2012 str. 10 „Ostatnie dwa lata”) dotyczące głównie naszego miasta. Dziś przedstawiamy lokalizację ekranów akustycznych jakie PKP ma zamiar wybudować w Luboniu. Dla ułatwienia orientacji w obszarach objętych ochroną przed hałasem, na otrzymanej od PKP mapce, zaznaczyliśmy po obu stronach torów miejsca ustawienia przegród akustycznych. Ekrany zaprojektowano jako nieprzezroczyste panele obudowane obustronnie blachą aluminiową, wypełnione wełną mineralną. Wysokość ich będzie zróżnicowana, od 3 do 7 metrów w zależności od potrzeb w miejscach przekroczenia hałasu wskazanych w decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Po wschodniej stronie torów czyli od ul. Armii Poznań i Starego Lubonia powstanie łącznie 1 km 776 m ekranów w czterech odcinkach. Pierwszy 430-metrowy mniej więcej od wysokości łuku na ul. Dożynkowej do przecięcia Strumienia Junikowskiego. Dalej na odcinku 350 m, aż do wylotu ul. 3 Maja, nie będzie po tej stronie torów ekranu. Najdłuższy po wschodniej stronie 650-mertowy odcinek ekranów, podzielony na dwie strefy ekranów 210 + 440 m , chronić będzie obszar aż do wysokości wjazdu do dawnego Ośrodka kultury (kina) „Pod kominem” przy ul. Armii Poznań. Następnie ponadpółkilometrowa (570 m) przerwa. Dalej ekrany 130 m + 500 m ekran od przejazdu kolejowego przy Zakładach Chemicznych („Luvenie”) prawie do ul. Ratajczaka. Odnośnie dalszego obszaru Dolnego Lasku (Kocich Dołów) ochroną przed hałasem kolejowym linii Poznań Wrocław jest nasyp tory wolsztyńskiego. Ostatni 66-metrowy fragment po wschodniej stronie torów będzie na wysokości pętli autobusowej i ustawiony zostanie prze drodze 430 (ul. Armii Poznań). Dalej przechodzić będzie na stronę zachodnią na planowanym wiadukcie w Łęczycy.

Zachodnia strona torów kolejowych Poznań – Wrocław chroniona będzie w Luboniu od autostrady A 2 na odcinku 1,020 m (najdłuższy) prawie do dworca PKP przy którym zaplanowano 150-metrowy obszar niechroniony. Dalej 610 m ekranu wzdłuż ul. Dworcowej aż za zabudowy mieszkalne na ul. Mazurka. Kolejno 160 m przerwy, 135 m ekranu, 225 m przerwy, prawie do przejazdu kolejowego przy Zakładach Chemicznych. Następnie 200 + 745 m ochrony przed hałasem aż za ul. Podgórną, kolejne 155 m bez ekranów i ostatnie 284 m do obecnego przejazdu kolejowego na granicy Lubonia (przy ul. Krętej).

Inwestycję planuje się przeprowadzić po wykonaniu przebudowy peronów stacji Luboń dopiero w drugiej połowie 2015 r. (jak na razie roczny poślizg w stosunku do zapowiedzi z końca 2012 r.) Jak podaje Zbigniew Wolny z Zespołu Prasowego Biura Komunikacji i Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonawcą montażu ekranów będzie Konsorcjum firm: FCC CONSTRUCCION, AZVI S.A. oraz DECOMA Sp. z o.o.

Uwagi do

W świetle przyjętego scenariusza trzeciego (W3) rozbudowy ul. Armii Poznań (czytaj „WL” 01-2013, str. 10 „Wybrano wariant”) i wyburzenia w przyszłości siedmiu budynków pomiędzy torami a drogą 430 (ul. Armii Poznań) na wysokości dawnych Zakładów Ziemniaczanych, zaplanowany system ochrony przed hałasem (odcinek 440 m) może warto zweryfikować?

Niejasnym jest też brak ochrony po wschodniej stronie torów na odcinku np. od Strumienia Junikowskiego do wylotu ul. 3 Maja, czyli w rejonie ulic: Ziemniaczanej, Narutowicza itd. Po modernizacji i zamontowaniu po zachodniej stronie torów ekranu akustycznego, natężenie hałasu w tym rejonie wzmocni się przez dodatkowe odbicie fal nie tylko pochodzących od kolei ale też od samochodów ul. Armii Poznań. Podobny problem (tylko kolejowy) wystąpi w rejonie osiedla ulic Dożynkowej i Chopina. Rejon ten już jest chroniony przed hałasem autostradowym od północy i z drogi 430, czyli Armii Poznań (od wschodu).

PPR

Mapka z zaznaczonym pionowo torem kolejowym Poznań-Wrocław (czerwony) oraz naniesionymi obszarami (żółte), na wysokości których zostaną zamontowane ekrany akustyczne. Czerwonym okręgiem zaznaczono dworzec w Luboniu   oprac. Piotr P. Ruszkowski

Mapka z zaznaczonym poziomo torem kolejowym Poznań-Wrocław (czerwony) oraz naniesionymi obszarami (żółte), na wysokości których zostaną zamontowane ekrany akustyczne. Czerwonym okręgiem zaznaczono dworzec w Luboniu oprac. Piotr P. Ruszkowski

Opublikowano „Wieści Lubońskie” 4-2014


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *