Start » Otagowane posty "odpady"

Harmonogram w telefonie

Od 1 września dostępna będzie do pobrania na telefony komórkowe aplikacja „Kiedy wywóz”, zawierająca harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie

Pytania do Kom-Lubu o worki bio i złom

Wszystkie śmieci z terenu Lubonia odbiera firma Kom-Lub, która wywozi je do oddziału Tönsmeier Selekt w Piotrowie Pierwszym. Nie wszystkie zasady

PSZOK w Luboniu

Każdy mieszkaniec Lubonia może nieodpłatnie (jeśli złożył deklarację) oddać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Niepodległości 11 (na

Komisarz Dymski w Calineczce

Dlaczego czasem łzawią nam oczy, mamy kaszel albo uporczywy katar? Przyczyną może być zanieczyszczenie powietrza i trujący dym ze spalania śmieci

ROD „Chemik”

U progu nowego

W świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej Luboń 5 i 26 marca odbyły się posiedzenia Zarządu z Komisją Rewizyjną