Start » Co nowego » Kalendarium lubońskie

Kalendarium lubońskie

Wyświetlono 1 263 razy

kalendarium

lipiec – okrągłe rocznice

350 lat temu

– 31 lipca 1665 r. wojska szwedzkie zajęły Poznań. Rozpoczęły się okrutne rządy okupanta. Stąd mocnymi załogami Szwedzi obsadzili Kościan, Leszno, Wschowę i inne miasteczka wielkopolskie. (11, s. 41)

 

145 lat temu

– 2 lipca 1870 r. naczelny prezes niemieckiej rejencji poznańskiej (zabór pruski) odpowiedział na podanie złożone przez Juliusza Aua (dyrektor Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie) w sprawie zgody na założenie placówki. Przedstawiciel władz pruskich stwierdził, że „szkoły rolnicze przez osoby prywatne lub towarzystwa zakładane, rządowego pozwolenia nie potrzebują”.   (11, s. 146; 13, s. 359; „WL” 01-2004, s. 21)

 

140 lat temu

– 1 lipca 1875 r., po interwencji Zarządu Centralnego Towarzystwa Gospodarczego (zarządzającego Wyższą Szkołą Rolniczą w Żabikowie) oraz Augusta Cieszkowskiego, władze pruskie przesunęły termin opuszczenia granic państwa pruskiego przez mieszkańców Królestwa Polskiego (chodziło o osłabienie kształcącej patriotów polskiej szkoły, poprzez wydalenie studentów i nauczycieli pochodzących spoza zaboru pruskiego).   (11, s. 158)

 

115 lat temu

W lipcu 1900 r. minister oświaty Konrad Studt wydał zarządzenie o zniesieniu języka polskiego w nauczaniu religii i wprowadzeniu na jego miejsce języka niemieckiego, co wywołało silny sprzeciw w społeczeństwie polskim.   (13, s. 23, 55)

 

85 lat temu

– Do 1 lipca 1930 r. funkcję rządcy folwarku żabikowskiego pełnił Antoni Kaiser (od 1 marca 1929 r.).   (11, s. 186)

 

80 lat temu

– 21 lipca 1935 r. z inicjatywy sołtysa Lubonia – Stanisława Skrzypczaka – powstał Chór „Bard”.   („WL” 06-2000, s. 15; 07-2000, s. 20; 09-2005, s. 28)

 

75 lat temu

– Do 20 lipca 1940 r. (od 22 czerwca) sołtys żabikowski Stanisław Łączkowiak był przetrzymywany w obozie koncentracyjnym w Dachau. (13, s. 163)

 

70 lat temu

– 14 lipca 1945 r. – z opóźnieniem ze względu na olbrzymie braki edukacyjne uczniów spowodowane wojną – zakończył się pierwszy po okupacji niemieckiej rok szkolny w szkole w Lasku przy ul. Sobieskiego.   (13, s. 108)

– Od 15 lipca do 4 września 1945 r. w Szkole Podstawowej nr 2 naprawiano zniszczone podczas wojny: rozbite ściany, więźbę dachową, pokrycie, szklono okna, wykonano instalację elektryczną i wymalowano pomieszczenia.   (13, s. 181)

– Od 22 lipca do 15 września 1945 r. zorganizowano 7 went, z których dochód przeznaczono na odbudowę kościoła we wsi Luboń po zniszczeniach wojennych.   (3, s. 179)

– W lipcu 1945 r. na teren kościoła w Luboniu zwieziono cegłę, żwir, wapno, cement, drewno i glinę oraz rozpoczęto pierwsze roboty murarskie przy odbudowie świątyni.   (3, s. 181)

– 29 lipca 1945 r. wznowiło po wojnie w Luboniu działalność Grono Miłośników Sportu.   (5, s. 18)

 

30 lat temu

– 14 lipca 1985 r. w byłym hitlerowskim obozie karno-śledczym w Żabikowie odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą pamięci pomordowanych, projektu Józefa Kaliszana, ufundowaną przez młodzieżowy chór Carl Friedrich von Siemens Gymnasium z Berlina.   (8)

 

25 lat temu

– 25 lipca 1990 r. Rada Miasta próbowała przywrócić przedwojenną nazwę Piłsudskiego dla ul. Okrzei. Wobec protestów mieszkańców, odstąpiła od zmiany. Rada przemianowała nazwę ul. Janka Krasickiego na ul. Ignacego Krasickiego.   (10, V/15/90)

– 25 lipca 1990 r. władze Lubonia podjęły uchwałę ograniczającą dostęp do wysypiska śmieci przy ul. Żabikowskiej wyłącznie dla podmiotów gospodarczych i mieszkańców Lubonia.   („WL” 05-1994, s. 4; „Raport o stanie miasta” – „WL” 06-1994, s. 13)

– W lipcu 1990 r. zastępcą komendanta Komisariatu Policji w Luboniu został Edmund Nowacki.   („WL” 11-2004, s. 17)

– Do lipca 1990 r. ukazywało się nielegalne pismo „Przegląd Luboński” – poprzednik „Wieści Lubońskich”.   („WL” 12-2004, s. 2)

 

20 lat temu

– 15 lipca 1995 r. zmarł w Poznaniu, urodzony w Lasku ks. Bolesław Jurga – założyciel i długoletni proboszcz parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza przy ul. Nowiny w Poznaniu, syn powstańca wielkopolskiego Franciszka Jurgi – członka Społecznego Komitetu Budowy Kościoła w Lasku.   (17, s. 197, 222)

– W lipcu 1995 r. z kościoła pw. św. Jana Bosko skradziono ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, ufundowany przez Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia, zawieszony w świątyni 22 czerwca 1995 r.   („WL” 09-1995, s. 12)

 

15 lat temu

– 5 lipca 2000 r. w bloku przy ul. Sikorskiego 5 otwarto posterunek dzielnicowy dla osiedla „Lubonianka”. Działał krótko. W 2015 r. placówkę uruchomiono ponownie – przy ul. Sikorskiego 7. („WL” 07-2000, s. 9; 02-2015, s. 10)

– 27 lipca 2000 r. Rada Miasta uchwaliła zmianę siedziby i nadanie imienia Gimnazjum Publicznemu nr 2. Szkołę przeniesiono z budynku SP 1, gdzie działała przez rok, do nowo wybudowanego gmachu przy Kołłątaja 1. Otrzymała imię Jana Pawła II. (10, XXV/130/2000)

– 27 lipca 2000 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o wzniesieniu pomnika Milenijnego przy ul. Powstańców Wlkp. (10, XXV/131/2000)

– W lipcu 2000 r. w dwóch miejscach Lubonia ustawiono kolejne z 5 abstrakcyjnych rzeźb plenerowych ufundowanych w 1985 r. przez ministerstwo, które zalegały w magazynach miasta przy ul. Źródlanej: „Rozkwit” Krzysztofa Jakubika (na pętli autobusowej przy ul. Poniatowskiego) i „Ręka” autorstwa Andrzeja Jarzębowskiego (przy OSP).   („WL” 08-2000, s. 8)

 

5 lat temu

– 1 lipca 2010 r. Luboń rozpoczął funkcjonowanie w ramach aglomeracyjnego systemu komunikacyjnego.   („WL” 07-2010, s. 21)

– W lipcu 2010 r. lubonianka Natalia Tomczyk została reprezentantką Wielkopolski w finale ogólnopolskiego konkursu „Miss Polonia”.   („WL” 08-2010, s. 3)

 

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń i okolice. Dzieje osadnictwa i dziewięciu parafii” Stanisław Malepszak, Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska archeologiczne w Luboniu”, Stanisław Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 1998; 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakłady Chemiczne Luboń SA 1914-1999. Tradycja i współczesność”, Andrzej Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblioteka Miejska – „Kalendarium Lubonia” (www.biblub.com); 10 – uchwały Rady Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 –„200 lat oświaty w Luboniu” Stanisław Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 2008; 15 – Kronika Komisariatu MO w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 17 – „Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Paradowska, Poznań 1998]; 30 – BZCz (Biblioteka Zawartości Czasopism)

 

Mieszkańców, organizacje oraz instytucje prosimy o uzupełnianie naszego kalendarium i przesyłanie informacji: telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście.

oprac. HS


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *