Start » Infrastruktura / gospodarka / inwestycje (Strona 3)

Ulica Kajakowa

Potrzebne dla rzeczywistego otwarcia się miasta na rekreacyjne tereny, przywrócenie ulicy prowadzącej wprost nad Wartę. Jako dowód na istnienie w przeszłości tej

Budowa al. Jana Pawła

Po oddaniu w ubiegłym roku 350-metrowego odcinka ul. Wschodniej wraz z rondem na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II, w 2017 r. przystąpiono do

Powstaje szkoła katolicka w Żabikowie

Na terenie położonym w głębi placu E. Bojanowskiego 8, z początkiem 2016 r. przekazanym przez parafię żabikowską Fundacji „Siewca”, ruszyła, zapowiadana od 2014 r., budowa

Burmistrz buduje aleję Jana Pawła II

Uroczyste, oficjalne uściśnięcie dłoni i przekazanie tablicy informacyjnej budowy al. Jana Pawła II miało miejsce we wtorek, 4 kwietnia, o godz. 9. Inwestorowi

Były salki katechetyczne, będzie szkoła katolicka – historia, wspomnienia, teraźniejszość

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza znów silną ręką trzymała ster władzy w Polsce. W szkole nastąpiły kolejne wielkie zmiany programowe. Przede wszystkim ze szkoły

Ponowny start

Z początkiem stycznia po raz kolejny wznowiono prace na placu budowy bloku przy ul. Wschodniej 19 w Nowym Centrum Lubonia. Inwestorem jest NCS-Bud.

Ulice skonsultowane

Konsultacje społeczne w sprawie budowy ulic Dojazdowej i Wiejskiej

 

Dla okręgu wyborczego nr 20

Szkoła Podstawowa nr 4, 16 stycznia, pełna salka, to mieszkańcy

Trzy podejścia?

W ostatnich dwóch latach rejon ul. Dąbrowskiego oraz jej skrzyżowania z ul. 3 Maja i ul. Rzeczną był kilkakrotnie modernizowany i przerabiany. Najpierw w lutym

Na granicy

Zmienia się nie tylko krajobraz na południowej granicy Lubonia, w miejscu przecinania się torów kolejowych Poznań-Wrocław z drogą wojewódzką 430, czyli ul. Armii

Liczą się konkrety

Po interwencjach mieszkańców w Urzędzie Miasta i pokazaniu ich problemów przez „Wieści Lubońskie” (w wydaniach od września do grudnia ub. roku), władze